در پی فضیلت: تحقیقی در نظریه اخلاقی
55 بازدید
ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی _سمت
نقش: مترجم
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی