ارزشمندی عمل در ترازوی ایمان از منظر اسلام و مسیحیت با تاکید بر علامه طباطبایی و جان هیک و توماس آکوئیناس
66 بازدید
محل نشر: معرفت ادیان » تابستان 1391 - شماره 3 (22 صفحه - از 7 تا 28)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
گرچه ابتدا موضوع همراهی ایمان و عمل صالح امری بدیهی به نظر می رسد، ولی این همراهی، رابطه ای از نوع سهل ممتنع است. لزوم صلاحیت عمل برای رسیدن به حیات طیبه این سوال را در پی دارد که آیا صلاحیت ذاتی عمل است، یا مبتنی بر غیر است؟ اگر ذاتی است، آیا ارزشمند است؟ اگر مبتنی بر غیر است، در صورت نبود غیر، آیا صرف عمل، ارزش دارد یا خیر؟ اگر عمل صرف ارزش دارد، ارزشمندی آن به چیست؟ هدف از طرح این سوالات اولا، بیان تفاوت بین ارزش عمل و صلاحیت عمل است. پاسخ مثبت و یا منفی به هریک از این سوالات، تبیین رابطه بین ایمان و عمل صالح را متفاوت خواهد کرد. ثانیا، سعی شده با تبیین نظریه علامه طباطبائی و مقایسه آن با نظر دو تن از اندیشمندان کاتولیک و پروتستان، یعنی آکوئیناس و جان هیک، به بررسی تطبیقی نظریه اسلام و مسحیت پرداخته و در نهایت، رای مختار را بیان کنیم کلیدواژه ها : ایمان ،عمل صالح ،ارزشمندی عمل ،اصالت ،علامه طباطبایی ،آکوئیناس ،جان هیک
آدرس اینترنتی