تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
فلسفه غرب 
دانشگاه تهران 
0.00 
فوق لیسانس 
 
فلسفه غرب 
دانشگاه تهران 
0.00 
دکترا 
 
فلسفه اخلاق 
دانشگاه منچستر، انگلستان 
 
خارج 
 
 
 
0.00